Venkovní dobrodružství pomáhá dětem s autismem

Vzrušující nová studie přišla na to, že venkovní dobrodružství pomáhá dětem s autismem omezit vážnost symptomů poruchy autistického spektra (PAS).

Výzkum ukázal u mladých dětí, které vykonávají venkovní aktivity, zlepšení sociální kognice, sociální motivace a projevů autismu. Studie popisuje jiný způsob, jak vylepšit sociální a komunikační dovednosti u dětí s autismem.

U jednoho z tisíce dětí narozenému v České republice se projeví ve vývoji porucha autistického spektra, která se vyznačuje narušenými komunikačními schopnostmi, stálými opakujícími se vzorci chování a zájmů. Vývojová porucha se projeví do třetího roku věku dítěte.

Výzkumy prokazují, že včasná diagnóza a správné zacházení s dítětem vedou ke zlepšení kognitivních funkcí (poznávacích funkcí- jak člověk vnímá svět kolem sebe, jak reaguje a jedná) a komunikačních dovedností dítěte.

Program

51 dětí ze sedmi zvláštních školek se zúčastnilo studie v Tel Avivu ve spolupráci s asociací ALUT, sdružení dětí s autismem, a neziskovou organizací ETGARIM, která sponzoruje venkovní aktivity zdravotně postiženým dětem.
Děti ve věku od tří do sedmi se vzdělávaly stejným způsobem. Jedna skupina skládající se z třiceti dětí se účastnila venkovních programů.

30 minutová shromáždění se konala v městských parcích. Aktivity vyžadovaly komunikovat s instruktory a požádat o pomoc.

„Doporučujeme zavést tyto zábavné aktivity do školek pro zdravotně postižené děti k jejich tradičním postupům,“ sdělil profesor Ditza Antebi-Zachor.

Profesor Zachor dále sdělil, že budoucí studie by měla zkoumat přínosy těchto aktivit po delší dobu, a že bychom měli podpořit zkoumání nových zábavných a hravých způsobů, které podporují komunikační dovednosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *